ประจำตัว

ภาษาอังกฤษ


adj personal
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนตัว , ติดตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: private
ตัวอย่างประโยค: ของใช้ประจำตัวที่เขาเอาไปด้วยทุกหนทุกแห่งคือที่โกนหนวด