ประจำตรา

ภาษาอังกฤษ


v seal
คำอธิบาย: เอาครั่งผนึกแล้วประทับเครื่องหมายเป็นสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: ประจำครั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: affix a seal
ตัวอย่างประโยค: เขาประจำตราของเขาลงบนหนังสือสัญญา