ประจำซอง

ภาษาอังกฤษ


v take one´s combat position
คำอธิบาย: เข้าประจำรักษาหน้าที่เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
ความหมายเหมือนกับ: เตรียมพร้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: be at one´s post , take one´s combat duty
ตัวอย่างประโยค: ทหารทุกคนประจำซองทันทีที่ถูกโจมตี