ประจำการ

ภาษาอังกฤษ


v be stationed
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติหน้าที่ , ทำงาน , ทำหน้าที่ , ปฏิบัติราชการ
คำที่เกี่ยวข้อง: be placed permanently , be posted , be on duty , be in active service , be on a active list
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกส่งไปประจำการอยู่ที่เยอรมัน