ประจาน

ภาษาอังกฤษ


v defame
ความหมายเหมือนกับ: กระจายข่าว , แพร่ข่าว , ป่าวร้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: condemn publicly , publicize , propagate