ประจันหน้า

ภาษาอังกฤษ


v confront
ความหมายเหมือนกับ: เผชิญหน้ากัน , อยู่ต่อหน้ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: face
ตัวอย่างประโยค: สถานการณ์ทางการเมืองทำให้นักการเมืองทั้งสองคนต้องมาประจันหน้ากันโดยมีเก้าอี้ นายกฯ เดิมพัน