ประจัน

ภาษาอังกฤษ


v confront
ความหมายเหมือนกับ: ประชัน , เผชิญ
คำที่เกี่ยวข้อง: meet face to face , fight , combat , face , oppose
ตัวอย่างประโยค: ผู้ร้ายประจันหน้ากับตำรวจ