ประจักษ์พยาน

ภาษาอังกฤษ


n eyewitness
คำอธิบาย: พยานบุคคลที่เป็นผู้ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองโดยตรง
ความหมายเหมือนกับ: พยาน , พยานบุคคล , ผู้เห็นเหตุการณ์ , ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
ตัวอย่างประโยค: ้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล และสอบปากคำประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์หลายคน