ประจักษ์ชัด

ภาษาอังกฤษ


v realize
คำอธิบาย: ปรากฏชัด
ความหมายเหมือนกับ: ประจักษ์แจ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: see clearly , understand well , perceive clearly
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่เราได้ประจักษ์ชัดอยู่ทุกเมื่อก็คือ พระองค์ทรงวางพระองค์อยู่ในฐานะที่โกรธใครไม่ได้