ประจักษนิยม

ภาษาอังกฤษ


n empiricism
ความหมายเหมือนกับ: ประสบการณ์นิยม