ประจวบเวลา

ภาษาอังกฤษ


v reach the time
ความหมายเหมือนกับ: ถึงกำหนด , ถึงเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง: come to the time