ประจวบคีรีขันธ์

ภาษาอังกฤษ


n Prachuap Khiri Khan
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตัวอย่างประโยค: หัวหินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์