ประจวบกัน

ภาษาอังกฤษ


v coincide
ความหมายเหมือนกับ: ประจวบ , บังเอิญ , สบเหมาะ , จำเพาะพอดี
คำที่เกี่ยวข้อง: be coincident with , collide , meet , come together accidentally