ประจวบ

ภาษาอังกฤษ


v coincide
ความหมายเหมือนกับ: จำเพาะพอดี , สบเหมาะ , บังเอิญ , ประจวบเหมาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: be coincident with , collide , meet , come together accidentally
ตัวอย่างประโยค: เวลาบรรยายทั้งสองวิชาประจวบกันพอดี