ประจบประแจง

ภาษาอังกฤษ


v fawn on
คำอธิบาย: พูดหรือทำให้รักให้พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: ประจบ
คำที่เกี่ยวข้อง: flatter , curry favour with , ingratiate oneself with , suck up to , lick one´s boots
ตัวอย่างประโยค: เขาประจบประแจงเจ้านายเก่ง เลยได้เลื่อนตำแหน่งเร็ว