ประคำร้อย

ภาษาอังกฤษ


n abscesses around the neck
คำอธิบาย: ชื่อฝีชนิดหนึ่งเกิดขึ้นบริเวณลำคอ เป็นเม็ดเรียงกันรอบคอ
หน่วยนับ: เม็ด
ความหมายเหมือนกับ: ฝีประคำร้อย
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นฝีประคำร้อยที่คอน่าเกลียดมาก