ประคำดีควาย

ภาษาอังกฤษ


n Sapindus
ความหมายเหมือนกับ: มะคำดีควาย , มะซัก