ประคำ

ภาษาอังกฤษ


n rosary
คำอธิบาย: ลูกกลมๆ ที่ร้อยเป็นพวงสำหรับเป็นเครื่องหมายการนับในเวลาบริกรรมภาวนาหรือสำหรับใช้ เป็นเครื่องราง, เรียกเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำเป็นต้นมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
หน่วยนับ: เม็ด
ความหมายเหมือนกับ: ลูกประคำ
คำที่เกี่ยวข้อง: string of beads
ตัวอย่างประโยค: บาทหลวงนับลูกประคำในเวลาสวดมนต์