ประคารม

ภาษาอังกฤษ


v argue
ความหมายเหมือนกับ: ปะทะคารม , โต้คารม , โต้เถียง , ตีฝีปากกัน , ถกเถียง
คำที่เกี่ยวข้อง: discuss , dispute , quarrel
คำตรงข้าม: สงบปากสงบคำ
ตัวอย่างประโยค: สามีภรรยาคู่นี้ประคารมกันเป็นประจำ