ประคับประคอง

ภาษาอังกฤษ


v support
ความหมายเหมือนกับ: พยุง , ทะนุถนอม , จุนเจือ , ช่วยเหลือ , เกื้อหนุน , เกื้อกูล
คำที่เกี่ยวข้อง: foster , sustain , help , prop up , maintain
คำตรงข้าม: ละเลย , ทอดทิ้ง
ตัวอย่างประโยค: พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จะประคับประคองรัฐบาลให้ผ่านมรสุมการเมืองที่ยุ่งยากที่สุดในรอบสองปีนี้ไปได้