ประคองตัว

ภาษาอังกฤษ


v sustain oneself
คำอธิบาย: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: come through , support oneself , lift oneself up by (his) footstraps
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
v reinvigorate oneself
คำอธิบาย: พยุงให้ทรงตัวอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: support oneself , stand on one´s feet
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น