ประคอง

ภาษาอังกฤษ


v support
คำอธิบาย: พยุงให้ทรงตัวอยู่ ช่วยพยุงไม่ให้เซไม่ให้ล้ม
ความหมายเหมือนกับ: พยุง , ประคับประคอง
คำที่เกี่ยวข้อง: handle gently , help , prop up , carry carefully
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น