ประคบประหงม

ภาษาอังกฤษ


v nurse
ความหมายเหมือนกับ: ฟูมฟักรักษา , ทะนุถนอม , ถนอมกล่อมเกลี้ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: care for , coddle , raise with care , take good care of , tend with utmost care and tenderness
คำตรงข้าม: ปล่อยปละละเลย , ทิ้งขว้าง
ตัวอย่างประโยค: เด็กคลอดก่อนกำหนดทำให้ต้องประคบประหงมกันเป็นพิเศษ