ประคบ

ภาษาอังกฤษ


v massage with hot press
ความหมายเหมือนกับ: นาบ , กด , คลึง
คำที่เกี่ยวข้อง: apply a compress , soften with a compress , message with a bag of heated medicinal herbs
ตัวอย่างประโยค: ถ้ามีตะคริวของกล้ามเนื้อให้ประคบด้วยความร้อนหรือนวดเฟ้นด้วยมือ