ประคนธรรพ

ภาษาอังกฤษ


n god of music
คำอธิบาย: หัวหน้าคนธรรพ์ผู้เป็นเจ้าแห่งการดนตรี
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: ประคนธรรพ์ , ประโคนธรรพ์ , ปรคนธรรพ , ประโคนธรรพ , เจ้าแห่งการดนตรี
คำที่เกี่ยวข้อง: inventor and heavenly musician of the lute