ประคดเอว

ภาษาอังกฤษ


n girdle-cloth
คำอธิบาย: เครื่องคาดเอวหรืออกของพระภิกษุสามเณร, ถ้าเป็นสายถักเป็นแผ่นสำหรับคาดเอว เรียกว่า ประคดเอว
คำที่เกี่ยวข้อง: sash-cloth , breast-cloth