ประคด

ภาษาอังกฤษ


n a priest ´s waistband
คำที่เกี่ยวข้อง: breast-girdle or cloth , strip of cloth worn round the waist of Buddhist monks