ประกาศใช้

ภาษาอังกฤษ


v promulgate
คำที่เกี่ยวข้อง: declare , proclaim
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา