ประกาศิต

ภาษาอังกฤษ


n command
ความหมายเหมือนกับ: คำสั่งเด็ดขาด , คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: order , commandment
ตัวอย่างประโยค: เขาขัดขืนประกาศิตพระผู้เป็นเจ้า