ประกาศอิสรภาพ

ภาษาอังกฤษ


v declare independence
ความหมายเหมือนกับ: ปลดปล่อย
ตัวอย่างประโยค: วันนี้เป็นวันที่ประเทศอเมริกาประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ