ประกาศสงคราม

ภาษาอังกฤษ


v declare war
ความหมายเหมือนกับ: ทำสงคราม
ตัวอย่างประโยค: อังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมนี