ประกาศรับ

ภาษาอังกฤษ


v announce one is accepting application
คำอธิบาย: แจ้งให้ทราบถึงการรับสมัคร
ความหมายเหมือนกับ: รับสมัคร , ประกาศรับสมัคร
คำที่เกี่ยวข้อง: announce accepting application
ตัวอย่างประโยค: หากบริษัทเรามีตำแหน่งว่าง เราจะประกาศรับทันที