ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ภาษาอังกฤษ


n vocational certificate
คำที่เกี่ยวข้อง: Cert. In…