ประกาศตัว

ภาษาอังกฤษ


v declare oneself
คำที่เกี่ยวข้อง: announce , proclaim
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล