ประการใด

ภาษาอังกฤษ


n what
ความหมายเหมือนกับ: ทำนอง , แบบ , อย่างไร
คำที่เกี่ยวข้อง: whatever , whatsoever , how , however
ตัวอย่างประโยค: ปัญหานี้จะแก้ไขประการใด