ประการ

ภาษาอังกฤษ


clas numerative noun for items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects
ความหมายเหมือนกับ: ชนิด , อย่าง
ตัวอย่างประโยค: ผู้ต้องหายอมให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำทุกประการ
clas numerative noun for items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects
ความหมายเหมือนกับ: ชนิด , อย่าง
ตัวอย่างประโยค: ผู้ต้องหายอมให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำทุกประการ