ประกายไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ


n spark
ตัวอย่างประโยค: ประกายไฟฟ้าของฟ้าแลบสามารถทำให้อากาศในบริเวณนั้นร้อนขึ้นมาก