ประกายไฟ

ภาษาอังกฤษ


n spark
ความหมายเหมือนกับ: ประกาย , แสง , สะเก็ดไฟ , แสงแวบ , แสงแปลบปลาบ
คำที่เกี่ยวข้อง: sparkle , flash
ตัวอย่างประโยค: ประกายไฟที่หัวเทียนอ่อนมาก