ประกายพรึก

ภาษาอังกฤษ


n morning star
คำอธิบาย: ดาวรุ่ง คือ ดาวพระศุกร์ที่เห็นในเวลาเช้ามืด, ถ้าเห็นในเวลาหัวค่ำ เรียกว่า ดาวประจำเมือง
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ดาวรุ่ง , ดาวพระะศุกร์ , ดาวประจำเมือง
คำที่เกี่ยวข้อง: Venus
ตัวอย่างประโยค: ตอนใกล้รุ่งจะมองเห็นดาวประกายพรึกส่องแสงบนท้องฟ้า