ประกายพราว

ภาษาอังกฤษ


v be shining
ความหมายเหมือนกับ: พรายแพรว , พราวแพรว , ระยิบระยับ
คำที่เกี่ยวข้อง: be sparkling , be dazzling , be glittering , be glistening