ประกับ

ภาษาอังกฤษ


v join
คำอธิบาย: ประกอบเข้าทั้ง 2 ข้างเพื่อให้แน่น
ความหมายเหมือนกับ: ประกบ , ทาบกัน , แทบกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: brace , splice
คำตรงข้าม: แยกกัน
ตัวอย่างประโยค: เขาประกับเสาไว้แน่นหนา
n ceramic coin
คำอธิบาย: วัตถุใช้แทนเงินปลีก ทำด้วยดินเผา ตีตราต่างๆ ขนาดเท่าเงินเหรียญ 50 สตางค์
หน่วยนับ: อัน
คำที่เกี่ยวข้อง: kind of ancient coin