ประกันตัว

ภาษาอังกฤษ


v bail out
คำอธิบาย: รับรองว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้า พนักงานหรือศาลซึ่งให้ปล่อยชั่วคราว และถ้าผิดสัญญาก็รับรองว่าจะใช้เงินตามจำนวนที่ระบุไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: put up bail for , go bail for
ตัวอย่างประโยค: แม่ประกันตัวลูกชายออกจากคุก