ประกัน

ภาษาอังกฤษ


v guarantee
คำอธิบาย: รับรองว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น, รับรองว่าจะมีหรือไม่มีเหตุการณ์นั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: รับรอง , ยืนยัน
คำที่เกี่ยวข้อง: insure , assure , warrant , ensure
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าฝ่ายผลิตประกันความสามารถของเขา