ประกอบอาชีพ

ภาษาอังกฤษ


v earn a living
ความหมายเหมือนกับ: เลี้ยงชีพ , มีอาชีพ , ยังชีพ , ดำรงชีพ
คำที่เกี่ยวข้อง: make a living
ตัวอย่างประโยค: เขาประกอบอาชีพเป็นทนายความ