ประกอบธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ


v run a business
คำอธิบาย: ดำเนินธุรกิจ
คำที่เกี่ยวข้อง: manage a business
ตัวอย่างประโยค: บริษัทซีพีขอสัมประทานประกอบธุรกิจโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย