ประกอบคุณงามความดี

ภาษาอังกฤษ


v do good
ความหมายเหมือนกับ: ทำความดี
คำที่เกี่ยวข้อง: be virtuous , live a virtuous life
ตัวอย่างประโยค: เขาประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศมากมาย