ประกอบขึ้น

ภาษาอังกฤษ


v make
ความหมายเหมือนกับ: กระทำ , ผลิตขึ้น , สร้างขึ้น , ก่อขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: build , create