ประกอบการค้า

ภาษาอังกฤษ


v trade
ความหมายเหมือนกับ: ค้าขาย
คำที่เกี่ยวข้อง: engage in trade , do business