ประกอบการค้า

ภาษาอังกฤษ


v trade
ความหมายเหมือนกับ: ค้าขาย
คำที่เกี่ยวข้อง: engage in trade , do business

คำที่มี "ประกอบการค้า" ในคำ


ผู้ประกอบการค้า n trader
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำการค้า
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ประกอบการ
ตัวอย่างประโยค: คลังสินค้าเป็นแหล่งที่ช่วยให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผู้นำเข้า และส่งออก สามารถนำสินค้ามาฝากไว้ก่อน เพื่อรอการจำหน่ายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top