ประกอบกรรมดี

ภาษาอังกฤษ


v make merit
ความหมายเหมือนกับ: ทำดี , ทำบุญทำกุศล , ทำบุญสุนทาน
คำที่เกี่ยวข้อง: do good , perform good deeds
คำตรงข้าม: ทำบาปทำกรรม
v make merit
ความหมายเหมือนกับ: ทำดี , ทำบุญทำกุศล , ทำบุญทำทาน , ทำบุญสุนทาน
คำที่เกี่ยวข้อง: do merit , perform meritorious deeds , do good
คำตรงข้าม: ทำบาป