ประกวดราคา

ภาษาอังกฤษ


v bid
คำอธิบาย: เสนอราคาแข่งขันกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: tender , submit a tender , submit a bid
ตัวอย่างประโยค: บริษัทต่างๆ ยื่นประกวดราคาในการสร้างตึกหลังนี้